Venue

date arrivalarr. departuredep. port
23.06.2018 09:00 Nizhny Novgorod
23.06.2018 16:30 20:00 Chkalovsk
24.06.2018 09:00 14:00 Kostroma
25.06.2018 14:00 18:00 Kalyazin
26.06.2018 09:00 12:00 Uglich
26.06.2018 16:30 19:00 Koprino
27.06.2018 14:00 18:00 Plyos
28.06.2018 15:00 Nizhny Novgorod